Įvadas į galimybes, Galimybių įvadas


Įvadas į studijas pirmakursiams Verslo vadybos fakultete val.

įvadas į galimybes

Saulėtekio al. Kas yra VGTU, kokia esame bendruomenė ir  kuo mes išskirtiniai.

įvadas į galimybes

Universiteto simbolika, atributika,  komunikacines žinutės, studentai kaip komunikacijos dalyviai   tapatybės kūrimas, komunikacijos principai  ir etika, socialiniai tinklai, mano VGTU ir bendras informacinis laukas. Viešosios komunikacijos atstovė Dovile Juršytė     Universitetinių studijų prasmė.

Makrokomandų konvertavimas į VBA kodą Kas yra programavimas? Tarkime, sukūrėte formą ir ataskaitą ir norite į formą įtraukti komandos mygtuką, kuris, spustelėtas, atidaro ataskaitą. Šiuo atveju programavimas — tai procesas, kai sukuriama makrokomanda arba VBA procedūra, tada nustatoma komandos mygtuko įvykio ypatybė OnClick, kad spustelėjus komandos mygtuką būtų paleista makromanda arba procedūra.

Universiteto lūkesčiai iš studento. Komandos formavimo veikla. Mokymosi universitete specifika, skirtumai nuo mokyklos.

Spausdinti ĮVADAS Viešoje erdvėje labai dažnai išsakoma problema, kad šalies bendrojo ugdymo mokyklose teikiamo pagrindinio ugdymo kokybė neatitinka šiuolaikinio darbo pasaulio poreikių, o mokyklas baigę mokiniai nesirenka darbo pasauliui reikalingų profesijų. Kaip įrodymai pasitelkiama informacija apie pernelyg mažą Lietuvos ūkio plėtrą, didelį jaunimo nedarbą ir dėl to išaugusią emigraciją, kai tuo pat metu šalies įmonėms trūksta kvalifikuotų darbuotojų. Labai dažnai problemos priežastimi įvardijami ir neadekvatūs jaunuolių lūkesčiai, noras įstoti į aukštąsias mokyklas tik į populiarias specialybes ir nenoras ar net negebėjimas jose mokytis.

Savo atsiskaitymų laiko planavimas. Mokymasis mokytis, akademinis sąžiningumas.

Edukacinių kompetencijų grupės atstovė Vida Navickienė, Dėstytojai kuratoriai     Universitetinės studijos: ko tikėtis? Studijų struktūra, formos paskaita, seminarai, laboratoriniai darbai, praktikos, kursiniai darbai, baigiamieji darbai, proporcijos, studento atsakomybėspakopos.

įvadas į galimybes

Privalomi ir laisvai bei alternatyviai pasirenkami dalykai. Atsiskaitymų formos, kodėl studijos apskaičiuojamos kreditais atsiskaitymas už kreditus parodo visą studento darbo apimtį ir kokybę, ypač savarankiško darbo.

įvadas į galimybes

Svarbiausi fakulteto kontaktai. Kokiais klausimais galima įvadas į galimybes.

įvadas į galimybes

Katedrų išdėstymas. Galimybės fakulteto lygmeniu. Studijų prodekanė doc.

įvadas į galimybes

Taujanskaitė Milena Medineckienė