Plitimo galimybės


plitimo galimybės

Trumpalaikių prognozių archyvas Ilgalaikės prognozės atnaujinta remiantis kovo 16 d. Atsižvelgiant į turimą kiekvienos dienos informaciją, scenarijai kasdien dinamiškai perskaičiuojami.

plitimo galimybės

Naudojant apibendrintą SEIR epidemijos plitimo modelį ir darant prielaidą, kad esami suvaržymai prognozuojamu laikotarpiu išliks nepakitę, sudaromi scenarijai apie tokių rodiklių, kaip patvirtintų sergančiųjų, pasveikusiųjų ir mirusiųjų žmonių skaičius, dinamiką iki m. A paveikslas A paveiksle raudona kreivė pateikiama patvirtintų sergančiųjų atėmus pasveikusius ir mirusiuosius skaičiaus aproksimacija nuo 03 16 iki 01 31, o taip pat suminis pasveikusiųjų mėlyna kreivėsuminis sirgusiųjų rožinė kreivė ir suminis mirusiųjų juoda kreivė skaičius.

plitimo galimybės

Taip pat pavaizduoti faktiniai atitinkamų rodiklių skaičiai. Raudona kreivė rodo, kada buvo pasiektas pirmasis pikas ir kad galima laukti antrojo plitimo galimybės piko.

plitimo galimybės

B paveikslas B paveikslas rodo prognozuojamą plitimo galimybės faktinį suminį mirčių skaičių iki m. C paveikslas C paveikslas rodo patvirtintų savaitinių susirgimų kartu su pasveikusiais ir mirusiais skaičių iki m.

plitimo galimybės

Jis rodo, kurią savaitę planuojamas didžiausias susirgimų skaičius.