Pk variantas


pk variantas

Šalpos išmokoms administruoti skiriama iki 4 procentų šioms išmokoms mokėti skirtų lėšų. Konkretų skiriamų lėšų procento dydį iki biudžetinių metų pradžios nustato socialinės apsaugos ir darbo ministras. Šalpos išmokoms administruoti panaudojama ne didesnė lėšų suma nei nustatytas šalpos išmokoms administruoti skiriamų lėšų procento dydis nuo  panaudotų lėšų išmokoms mokėti.

Slaugos ar priežiūros pagalbos išlaidų tikslinių kompensacijų dydžiai 1. Slaugos išlaidų tikslinės kompensacijos neįgaliems vaikams, šio įstatymo 11 straipsnio 2 ir 3 punktuose nurodytiems neįgaliesiems, netekusiems procentų darbingumo, ir šio įstatymo pk variantas straipsnio 4 punkte nurodytiems neįgaliesiems, jeigu šiems vaikams ir neįgaliesiems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, yra 2,5 bazinių pensijų dydžio.

pk variantas

Priežiūros pagalbos išlaidų tikslinės kompensacijos neįgaliems pk variantas yra šių dydžių: 1 neįgaliems vaikams, kuriems nustatytas sunkus neįgalumas, - bazinės pensijos dydžio; 2 neįgaliems vaikams, kuriems nustatytas vidutinis neįgalumas, - 0,5 bazinės pensijos dydžio. Priežiūros pagalbos išlaidų tikslinės kompensacijos šio įstatymo 11 straipsnio pk variantas punkte nurodytiems neįgaliesiems, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės priežiūros ar nuolatinės pagalbos poreikis, yra šių dydžių: 1 neįgaliesiems, netekusiems procentų darbingumo, - bazinės pensijos dydžio; 2 neįgaliesiems, netekusiems procentų darbingumo, - 0,5 bazinės pensijos dydžio.

Priežiūros pagalbos išlaidų tikslinės kompensacijos šio įstatymo 11 straipsnio 3 ir 4 punktuose nurodytiems neįgaliesiems, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės priežiūros ar nuolatinės pagalbos poreikis, yra šių dydžių: 1 neįgaliesiems, netekusiems procentų darbingumo, - bazinės pensijos dydžio; 2 neįgaliesiems, pk variantas procentų darbingumo, bei pk variantas, sukakusiems senatvės pensijos amžių, - 0,5 bazinės pensijos dydžio.

pk variantas

Slaugos ir priežiūros pagalbos išlaidų tikslinės kompensacijos apskaičiuojamos, atitinkamą bazinės pensijos toliau šiame straipsnyje vadinama — BP dydį dauginant iš koeficiento Kkuris lygus 0, Slaugos išlaidų tikslinės kompensacijos šio įstatymo 11 straipsnio 3 punkte nurodytiems neįgaliesiems, netekusiems 75— procentų darbingumo, ir šio įstatymo 11 straipsnio 4 punkte nurodytiems neįgaliesiems nuo m. Baigiamosios nuostatos 1.

Teisinė informacija

Šis įstatymas įsigalioja m. Pagal šį įstatymą perskaičiuojamos ir iki šio įstatymo įsigaliojimo paskirtos slaugos ir priežiūros pagalbos išlaidų tikslinės kompensacijos.

pk variantas

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.