Kovos su tendencijomis prekybos galimybės


Vergijos reiškinys moderniuoju periodu yra įgavęs keletą naujų pavidalų, tačiau išliko jos pagrindinis bruožas — žmogaus laisvės suvaržymas.

kovos su tendencijomis prekybos galimybės

Neretai vergovės aukos užverbuojamos, išvežamos arba apgyvendinamos jėga, prievarta ar apgaule, visaip išnaudojamos taip pat ir seksualiaiverčiamos dirbti, teikti paslaugas, elgetauti, nusikalsti ar atiduoti vidaus organus. Prekyba žmonėmis yra žmogaus teisių pažeidimas ir nusikaltimas žmogaus laisvei, orumui ir vientisumui.

kovos su tendencijomis prekybos galimybės

Nors visame pasaulyje prekyba žmonėmis yra pripažinta kaip nusikalstama ir nelegali veikla, tačiau tai tebėra viena sparčiausiai augančių organizuoto tarptautinio nusikalstamumo formų. Pažymėtina, jog vėliausi Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso straipsnio nuostatų pakeitimai1 buvo suderinti su Europos Parlamento ir Tarybos m.

kovos su tendencijomis prekybos galimybės

Taigi, Lietuvos baudžiamajame įstatyme yra įtvirtinti visi pagrindiniai prekybos žmonėmis sampratos komponentai. Straipsnyje autorius pateikia šiuolaikinės prekybos žmonėmis paplitimą, jos formas bei būdus pasaulyje ir Lietuvoje, vertina teisėsaugos institucijų galimybes kovojant su šiuo neigiamu socialiniu reiškiniu bei galimybes apsaugoti nukentėjusiuosius aukas nuo šios nusikalstamos veikos.

kovos su tendencijomis prekybos galimybės

Didesnį dėmesį straipsnio autorius skiria Lietuvos teismų praktikos, susijusios su prekybos žmonėmis, analizei. Raktiniai žodžiai Baudžiamasis kodeksas, prekyba žmonėmis, nukentėjusiojo aukos pažeidžiamumas ar priklausomumas, prekybos žmonėmis baudžiamumas Pilnas tekstas:.

kovos su tendencijomis prekybos galimybės